Afrikaans | English

Wat ons aanbied | Sport en Kultuur

Die hart van die skool klop in die mense. Almal. Hulle wat onderrig en versorg, en die wat dit alles ontvang. Elkeen hier besef waaroor dit gaan.

Dis nie net ‘n wye verskeidenheid sportsoorte wat ons aanbied nie, maar die leerders kan hulself uitleef in die uitvoerende kunste, opwindende uitstappies en deelname aan gereelde fondsinsamelingsprojekte.

Sport vir Fisies Gestremdes

Die volgende sportsoorte vir fisies gestremdes word by Paarl-skool aangebied en afgerig:

Atletiek: veld- en baanitems Fietsry Gholf
Hokkie Jukskei Mat-rolbal
Rolstoel-baldanse Rolstoel-basketbal Speletjies
Swem Tafeltennis

 
Die leerders neem deel aan:

  • Interskole / Interklubkompetisies
  • W.P. Kampioenskappe vir Fisies Gestremdes
  • S.A. Kampioenskappe vir Fisies Gestremdes

 

Benewens die skool se interhuisbyeenkoms, neem gestremde atlete van 12 jaar en ouer (wat geklassifiseer is) deel aan ‘n Interskole / Interklub atletiek / fietsrybyeenkomste, en dan op uitnodiging aan die W.P. Kampioenskappe vir Gestremdes.

‘n W.P. span word hierna gekies om deel te neem aan die S.A. Kampioenskappe vir Gestremdes.

Elke jaar ontvang baie van ons atlete medaljes en behaal rekords in atletiek, fietsry en swem by die S.A. Nasionale Kampioenskappe.  Ons leerders neem ook deel en presteer op nasionale vlak in sokker, rolstoel-basketbal en rolstoel-baldans.

Ons skoolverlaters het in die verlede sukses behaal deur Suid-Afrika te verteenwoordig in fietsry by die Paralimpiese Spele in 2004 en 2008.

Skolesport

‘n Wye verskeidenheid sportsoorte word op Donderdae (gedurende die laaste twee periodes) aangebied. Spanne oefen ook Dinsdae en Donderdae van 14:00-15:00.

Swem Krieket Atletiek Karate Landloop
Tafeltennis Netbal Toutrek Sokker

 
Leerders wat aan die nie-gestremde sporte deelneem, ding mee in die spesiale skole-liga’s of teen die hoofstroom skole en klubs afhangend van die sport.

Leerders presteer uitstekend en jaarliks is daar Paarl-skool verteenwoordigers in die W.P. en Wes-Kaap LSOB spanne.

Sportbyeenkomste wat deur Paarl-skool aangebied word:

  • Kleure-Atletiekbyeenkoms vroeg in Februarie elke jaar. Massa deelname word hier aangemoedig;
  • Interskole Atletiek saam met Jan Krielskool en Tafelberg-Skool word ‘n week later aangebied en slegs die atlete neem hieraan deel. Die res van die senior leerders gaan saam as ondersteuners;
  • Swemgala – almal neem hieraan deel;
  • Wedstryde teen plaaslike of plattelandse skole word van tyd tot tyd gereël; en
  • Karate word weekliks deur Hennie Bosman Kyokushin Karate Skool aangebied.

 
Buiten sporttoere, word vriendskaplike wedstryde tydens skoolure gereël, aangesien leerders wyd verspreid oor die Skiereiland woon.

Koor

Die koor oefen twee maal per week. Hulle neem deel aan die jaarlikse Tygerberg Internasionale Eisteddfod; ‘n jaarlikse koorfees vir Buitengewone Onderwysskole asook die “Very Special Arts Festival”.

Optredes by aftree-oorde en kerke vind gereeld plaas. Die koor staan onder leiding van Me Ronel van Dijk.

VCSV

Die VCSV by Paarl-skool is deel van die kultuur-aktiwiteite en deelname is vrywillig. Die aktiwiteite wissel tussen gesels oor onderwerpe van aktuele belang, DVD kyk en lekker saam kuier.

Die jaarlikse naweekkamp by Jonkershoek naby Stellenbosch is baie gewild onder leerders en danksy ongeveer 30 vrywillige helpers, is hierdie ‘n hoogtepunt op die Paarl-skool kalender.

Verdere Kultuuraktiwiteite

Gedurende die laaste twee periodes op Vrydae vind die volgende kultuuraktiwiteite plaas:

Stokperdjies Buitelugopvoeding Kuns
Skaak Drama Musiekterapie vir juniors
Emosionele vaardigheidsontwikkeling Rekenaargeletterdheid Baldanse (insluitende rolstoel-baldans)