Afrikaans | English

Waardestelsel

Ons het verlede jaar ons eie unieke waardestelsel by die skool geïmplementeer. Dit maak deel uit van ons gedragskode en sluit ook prakties by die Pêrelklub beloningstelsel aan.

Ons skool gaan gedurende 2016 aan die volgende waardes aandag skenk:

  • Respek (eerste kwartaal – geel)
  • Verantwoordelikheid (tweede kwartaal – groen)
  • Omgee (derde kwartaal – rooi)
  • Moed (vierde kwartaal – blou)

Elke waarde word gekoppel aan ‘n spesifieke kleur. Die waarde vir die kwartaal word tydens ‘n saalbyeenkoms aan die leerders bekend gestel en die leerders word aangemoedig om die kleur wat met daardie waarde geassosieer word, te dra.
Bogenoemde waardes sal deurgaans by die skool toegepas en vasgelê word.

Dit sal waardeer word indien u tuis ook daaraan aandag sal skenk. Hierdie kwartaal skenk ons aandag aan “respek”:

  • Maak oogkontak tydens gespreksvoering.
  • Aanspreekvorm vir volwassenes: “Ja, Juffrou”, “Nee dankie, Tannie”.
  • Groet: “Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie en met juffrou”.
  • Seuns laat meisies eerste by die deur instap.
  • Leerders laat volwassenes eerste by die deur instap.