Afrikaans | English

Bestuurspan

Skoolhoof Stoffel Kruger
Adjunkhoof Eileen Marais
Faffa Coetzee
Sielkunde Elizette Nel
Spraakterapie Esmé Tucker
Arbeidsterapie Andriette de la Porte
Fisioterapie Anthea Norman (Waarnemend)
Leerondersteuning Sandra Mouton
Grondslag Fase Sonja Goldberg
Voorskoolse Fase Hannelie Crous
Intermediêre Fase Diane Ingram (Waarnemend)
Praktiese Fase Hanlie Bestbier

Ander

 Finansies Leonore Hewitt
Marelise Hoephner
Ontvangs/ Admin Isabel Nel
Anke Geldenhuys
Koshuis Faffa Coetzee
Mediese dienste Sr. Sandré Jordaan