Afrikaans | English

Blog Archives

Last year we implemented our own unique value system. It forms part of our code of conduct and links in to our Pearl Club reward system. Our school will focus on the following values in 2016: Respect (first term – …

Read More

Ons het verlede jaar ons eie unieke waardestelsel by die skool geïmplementeer. Dit maak deel uit van ons gedragskode en sluit ook prakties by die Pêrelklub beloningstelsel aan. Ons skool gaan gedurende 2016 aan die volgende waardes aandag skenk: Respek …

Read More