Afrikaans | English

Agtergrond | Toelating

Watter leerders kwalifiseer vir toelating tot Paarl-skool?

Die leerders wat toegelaat word tot Paarl-skool bestaan hoofsaaklik uit drie groepe:

  • Leerders met ‘n serebrale gestremdheid – ‘n permanente versteuring van liggaamshouding en beweging as gevolg van skade aan die ontwikkelende brein.
  • Leerders met ‘n liggaamlike gestremdheid – bv. spierdistrofie; spina bifida; spieratrofie; arthritis; sommige sindrome veroorsaak deur genetiese afwykings asook leerders met permanente hoofbeserings as gevolg van bv. ‘n motorongeluk.
  • Leerders met spesifieke leerprobleme – leerders met gemiddelde of bo-gemiddelde intelligensie, maar met perseptuele probleme wat manifesteer in onderprestering in lees, spel en/of wiskunde.