Afrikaans | English

Ons Missie

‘n Bronnesentrum in die Noordelike voorstede van Kaapstad waar die neuraalgestremde kind begelei, ondersteun en gehelp word om, en ten spyte van tekortkominge en leerhindernisse, hulle volle potensiaal te bereik.

Paarl-skool onderskryf ‘n Christelike etos met Afrikaans en Engels as onderrigtale.

I do not have a dis-ability, I have a different-ability”
Robert M. Hensel


P.S. ONS GEE OM

Die nuwe uitgawe met volledige inligting oor gebeure by Paarl-skool en Paarl Skool Ontwikkelingstigting gedurende 2014.

Klik hier om die nuusbrief te lees


Wat is nuus?

Prestige Aand 2014

‘n Glansaand waar erkenning gegee word aan uitblinkers.

Agter die mikrofoon
Gasspreker
IMG_0696
IMG_0698
IMG_0745
Intermediate Phase
Intermediate Phase1
Santie
Seniorfase
Seniorfase1
Setting the stage
Setting the stage1
Spesiale toekennings
Spesiale toekennings1
Spesiale toekennings2
Sport
Sport1
Sport2
Agter die mikrofoonGassprekerIMG_0696IMG_0698IMG_0745Intermediate PhaseIntermediate Phase1SantieSeniorfaseSeniorfase1Setting the stageSetting the stage1Spesiale toekenningsSpesiale toekennings1Spesiale toekennings2SportSport1Sport2