Afrikaans | English

Ons Missie

‘n Bronnesentrum in die Noordelike voorstede van Kaapstad waar die neuraalgestremde kind begelei, ondersteun en gehelp word om, en ten spyte van tekortkominge en leerhindernisse, hulle volle potensiaal te bereik.

Paarl Skool onderskryf ‘n Christelike etos met Afrikaans en Engels as onderrigtale.

I do not have a dis-ability, I have a different-ability”
Robert M. Hensel


P.S. ONS GEE OM

Die nuwe uitgawe met volledige inligting oor gebeure by Paarl Skool en Paarl Skool Ontwikkelingstigting gedurende 2013.

Klik hier om die nuusbrief te lees


Wat is nuus?

Jaarlikse Koshuiskersfunksie

Die jaarlikse Koshuiskersfunksie het op 28 November weer plaasgevind.  ‘n Baie spesiale aand waar die 35 koshuisleerders en personeel bederf is met ‘n feesmaal en geskenke deur weldoeners soos Santa Shoeboxes wat deur Fairheads Benefit Services spesiaal vir Paarl Skool verpak is.

IMG_4050
IMG_3824
IMG_4071
IMG_3990
IMG_4014
IMG_4053
IMG_4055
IMG_4063
IMG_4059
IMG_4072
IMG_4066
IMG_4083
IMG_4050IMG_3824IMG_4071IMG_3990IMG_4014IMG_4053IMG_4055IMG_4063IMG_4059IMG_4072IMG_4066IMG_4083